ערכות יצירה לבית מארח

ערכות יצירה לבית מארח
ערכות יצירה לבית מארח לפעילות יצירה קבוצתית לילדים בגילאי 4-10

ערכות יצירה המותאמות להפעלה עצמית במסגרת פעילות בית מארח. מותאמות לעבודה עם הנחייה של מבוגר אחד לקבוצה של בין 4 ל-15 משתתפים בגילאי 6 ומעלה. כוללות הוראות עבודה מפורטות ואת כל החומרים והמוצרים הנדרשים לחווית יצירה מהנה ומוצלחת.